@Shutterstock

Evaluatie, maar dan echt. Terugblikken op de afgelopen dagen van de beurs. En nu eens niet op de laatste dag van de vakbeurs (die bijna overal ter wereld altijd rustiger is dan de eerste dagen) en even tussendoor met het Sales Team met een biertje in de hand. Nee, bij voorkeur binnen 2 weken na afloop van de vakbeurs en dan aan de hand van de doelstellingen waar je mee van start bent gegaan. Een moment van bezinning, bespreken, analyseren en de punten op de I zetten. Wat was er geweldig en wat kon er beter? En leg deze informatie vast zodat bij een volgende vakbeurs deze ervaring meegenomen kan worden om nog beter te acteren. Of om te besluiten af te zien van een volgende vakbeursdeelname en andere wegen te gaan bewandelen. Evaluatie is essentieel want vakbeurzen zijn kostbaar en dienen te renderen.

Mijn drie pijlers voor vakbeursdeelname zijn: helder doel, maximaal rendement en een perfecte follow-up.

Mijn bijdrage? Veel toegevoegde waarde in het traject naar de vakbeurs toe, hands-on en energie ter plaatse. Hoe? Ik leg het graag uit. 0621813603


Erik

Ik ben van '54 en dus gepokt en gemazeld binnen het vakgebied communicatie. Met veel ervaring in het totaal organiseren van tentoonstellingen en events voor bedrijven bij voorkeur in de industrie Altijd op interim- of projectbasis. Dat is leuk en effectief! Relaties vertellen over mij: harde werker en kritisch. Rotterdamse én Italiaanse mentaliteit. Perfectionist. Leider en spin in het web bij projecten. Passie voor Italië. Een aardig mens.